Wat wij geloven

God

Wij geloven in de levende God.

God is Geest; Hij is Almachtig, zonder begin of eind. God is een drie-éénheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.God heeft de aarde in zes dagen gecreëerd door Zijn Woord; niets is ontstaan zonder Hem.

Jezus Christus

Wij geloven dat Jezus Christus de eniggeboren Zoon van de levende God is. Hij werd geboren uit een maagd en leefde als mens onder ons. Hij stierf aan een kruis voor de vergeving van onze zonden en de genezing van ons lichaam. Hij is op de derde dag uit de dood opgestaan en is naar de hemel opgevaren. Hij zal spoedig terug komen op aarde om te heersen als Koning.

Bekering

Wij geloven dat iedereen die zich van zijn zonden bekeerd en zijn volledige geloof in Jezus Christus plaatst, eeuwig leven ontvangt. Elk mens is een zondaar en gaat eeuwig verloren tenzij hij zich bekeert tot Jezus Christus. Je moet opnieuw geboren zijn om het koninkrijk van God in te kunnen gaan. Jezus Christus is de enige Redder van mensen; Hij is voor eeuwig Dezelfde.

Doop in water

Wij geloven dat elke volgeling van Jezus in water gedoopt moet worden.
De enige en juiste manier is de doop door onderdompeling.
Ieder die alleen in Jezus Christus gelooft en zich laat dopen zal behouden zijn.

Doop met de Heilige Geest

Wij geloven in de doop met de Heilige Geest, net als op de eerste pinksterdag. De doop met de Heilige Geest is Gods belofte voor alle gelovigen. Het bewijs van de doop met de Heilige Geest is dat iemand in nieuwe tongen spreekt. De Heilige Geest geeft ons de kracht en vrijmoedigheid om Gods wil te vervullen op aarde.

zwolle webdesign