Geven

WAAROM GEVEN?

Met de giften die binnenkomen wordt er geïnvesteerd in kerkactiviteiten in Almere. Wij geloven dat God zijn koninkrijk bouwt door o.a. onze levens en onze giften. Door de activiteiten die wij als kerk organiseren kunnen wij mensen bereiken die God zoeken en kunnen mensen in contact komen met het levensveranderende evangelie van Jezus Christus. 

WILT U ONZE KERK IN ALMERE EN DAARMEE GODS WERK ONDERSTEUNEN?

Er bestaat een gelegenheid om dit te doen middels giften. Wij geloven dat God zijn belofte omtrent geven en ontvangen als zegen op uw leven zal komen. Jezus Christus beloofde ons:

Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u weder gemeten worden.

LUCAS 6: 38

HOE KAN IK GEVEN?

Geven aan de kerk kan in de collecte die tijdens de diensten wordt opgehaald of door online een bedrag over te maken door het scannen van de qr code met je mobiel of via deze link.

Je kan ook handmatig geven via NL81 RABO 0105 9954 44 t.n.v. Evangelie gemeente “De Deur” Almere.

zwolle webdesign