Gebedsverlangen indienen

Tot uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de dienst kunt u hieronder uw gebedsverlangen indienen. Gebedsverlangens die later worden ingezonden, worden meegenomen naar de eerstvolgende dienst.

zwolle webdesign